Image
Loading

 

Thể thức bài gửi đăng Tạp chí Bảo tàng và Nhân học

 1. Tạp chí Bảo tàng & Nhân học công bố các bài viết thuộc lĩnh vực bảo tàng và nhân học, trao đổi nghiệp vụ bảo tàng, giới thiệu hoạt động bảo tàng ở Việt Nam và trên thế giới, trao đổi phương pháp, lý luận và kết quả nghiên cứu nhân học. Bài gửi đăng Tạp chí Bảo tàng & Nhân học là bài chưa được gửi đăng ở các sách, báo và tạp chí khác.
 2. Bài gửi đăng soạn bằng tiếng Việt trên máy vi tính: khổ giấy A4 (cách lề trên, dưới, trái, phải 2,5cm), font chữ Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 11,5, cách dòng Single, cách đoạn Before 6 pt. Mỗi bài gửi cho Tòa soạn gồm 1 bản điện tử, không quá 15 trang (bao gồm cả ảnh minh họa và tài liệu tham khảo), kèm theo tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt không quá 15 dòng (khuyến khích gửi cả tóm tắt tiếng Anh) và từ khóa (không quá 5 từ).
 3. Bài viết được trình bày theo thứ tự sau: tên bài, tác giả, tóm tắt, từ khóa, nội dung bài, tài liệu tham khảo. Nếu bài viết được chia thành các mục và tiểu mục, cần đánh số theo thứ tự: 1., 2.; 1.1., 1.2.; 1.1.1., 1.1.2.;… Tên mục và tiểu mục cần ngắn gọn, không có dấu chấm ở cuối dòng.
 4. Tên riêng của người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn theo phiên âm quốc tế, không phiên âm sang tiếng Việt, trừ những tên đã được Việt hóa (như Ấn Độ, Tôn Trung Sơn…).
 5. Trích dẫn trong bài: trích dẫn nguyên văn phải để trong dấu ngoặc kép; trích dẫn nội dung không cần để trong dấu ngoặc kép. Cả hai loại này đều phải trích nguồn, để ở chữ thường, trong ngoặc đơn và ngay sau đoạn trích dẫn, không đưa thành chú thích ở cuối trang.

Ví dụ:

- (Lưu Hùng 2006, 115), trong đó, 115 là số thứ tự của trang có đoạn trích dẫn.
- (Nguyễn Duy Thiệu và Ruddle K. 2010, 149), trong đó, 149 là số thứ tự của trang có đoạn trích dẫn.

 1. Các chú thích để ở cuối trang, đánh số theo thứ tự 1, 2, 3… liên tục từ đầu đến cuối bài viết.
 2. Bài viết cần có mục Tài liệu tham khảo ở cuối bài. Các tài liệu phải được sắp xếp theo thứ tự a, b, c… căn cứ vào tên tác giả. Nếu một tác giả có nhiều hơn một tài liệu tham khảo thì tài liệu nào xuất bản gần nhất xếp lên trước.

Quy cách cụ thể như sau:

- Nếu là sách, ví dụ:
Lưu Hùng (2006), Góp phần tìm hiểu Văn hóa Cơtu, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

- Nếu là bài đăng trên tạp chí, ví dụ:
Võ Quang Trọng (2010), “Các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thăng Long - Hà Nội”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Số 5, tr. 60-73.

- Nếu là bài đăng hoặc một chương trong một cuốn sách, ví dụ:
Nguyễn Duy Thiệu và Ruddle K. (2010), “Việt Nam: The vạn chài System of Social Organization and Fisheries Community Management”, trong: Managing Coastal and Inland Waters: Pre-existing Aquatic Management Systems in Southeast Asia, K. Ruddle và A. Satria (Biên tập), Springer Publishing Company, Dordrecht, tr. 129-160. 

- Nếu là bài đăng trong kỷ yếu hội thảo, ví dụ:
Nguyễn Văn Huy (2009), “Những tiếp cận nhân học đô thị trong trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam”, Bảo tàng và nhân học đô thị, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội.

- Nếu là bài đăng trên Internet, ví dụ:
Laurel Kendall (2010), “On the Problem of Material Religion and Its Prospects for the Study of Korean Religion”, http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/ journals/ journal _ of_korean_religions/v001/1.1-2.kendall.html, truy cập ngày 20/3/2013.

 1. Ảnh minh họa cần gửi file có đuôi .jpg, dung lượng tối thiểu 2MB qua email hoặc đĩa mềm, kèm theo ghi chú cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn về nội dung và nguồn.
 2. Cuối bài cần ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, điện thoại, fax, email của tác giả để Tòa soạn tiện liên hệ.
 3. Tòa soạn không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng.

 Cách thức gửi bài viết

 1. Tác giả gửi file word được trình bày theo đúng Thể thức gửi bài cho Tạp chí Bảo tàng và Nhân học đến Email: tcbaotangvanhanhoc@gmail.com,
  hoặc baotang&nhanhoc@vme.org.vn và/hoặc Email của Lãnh đạo Tạp chí: tranhanh73@yahoo.com
 2. Tạp chí sẽ ưu tiên xuất bản những bài viết được gửi đến trước và đạt chất lượng.