Image
Loading

Các thành viên của Bảo tàng được hưởng các quyền lợi nhận vé tham quan miễn phí, không phải xếp hàng khi mua vé vào các dịp sự kiện, tham gia các khai mạc trưng bày, hưởng nhiều chế độ giảm giá... Đặc biệt, nguồn kinh phí của các thành viên đóng góp trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Để trở thành thành viên của Bảo tàng DTHVN, bạn cần điền đủ các thông tin vào theo mẫu đăng ký thành viên (link đến bộ mẫu chung có thể tải về) làm theo hướng dẫn.

THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH (2.000.000Đ/12 THÁNG)

* Quyền lợi:

Thành viên gia đình có quyền lợi nhận giấy mời khai mạc các trưng bày chuyên đề của Bảo tàng Dân tộc học; nhận thông tin về các hoạt động của Bảo tàng; nhận thẻ đi tham quan Bảo tàng miễn phí 10 lượt trong vòng 06 tháng; tham quan Bảo tàng có thuyết minh miễn phí 1 lần; tham gia hoạt động dành riêng cho các thành viên của Bảo tàng (2 lần/ 1 năm theo lịch thông báo của Bảo tàng). Để biết thêm thông tin: 024-3756-2192

* Trách nhiệm:

  • Giữ gìn thẻ và không cho mượn thẻ
  • Khi mất thẻ phải báo ngày cho Bảo tàng để làm lại thẻ
  • Xuất trình thẻ khi tham gia các hoạt động tại Bảo tàng

THÀNH VIÊN CÁ NHÂN (1.000.000Đ/12 THÁNG)

* Quyền lợi:

Thành viên cá nhân có quyền lợi nhận giấy mời khai mạc các trưng bày chuyên đề của Bảo tàng Dân tộc học; nhận thông tin về các hoạt động của Bảo tàng; nhận thẻ đi tham quan Bảo tàng miễn phí 10 lượt trong vòng 06 tháng; tham quan Bảo tàng có thuyết minh miễn phí 1 lần; tham gia hoạt động dành riêng cho các thành viên của Bảo tàng (2 lần/1 năm theo lịch thông báo của Bảo tàng). Để biết thêm thông tin : 024-3756-2192

* Trách nhiệm:

  • Giữ gìn thẻ và không cho mượn thẻ
  • Khi mất thẻ phải báo ngày cho Bảo tàng để làm lại thẻ
  • Xuất trình thẻ khi tham gia các hoạt động tại Bảo tàng