Image
Loading

 

Tạp chí Bảo tàng & Nhân học được thành lập theo giấy phép số 111/GP-BTTTT, do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ngày 22/04/2013, ISSN: 0866-7616. Là cơ quan ngôn luận của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trực tiếp quản lý, Tạp chí Bảo tàng & Nhân học đăng tải các thông tin, bài nghiên cứu và tư liệu về bảo tàng học và nhân học, nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của các dân tộc. Các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, những người hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng, sinh viên cũng như bạn đọc quan tâm đến hoạt động bảo tàng ở Việt Nam và trên thế giới sẽ tìm thấy ở đây những thông tin khoa học đa dạng. Ngoài ra, Tạp chí còn giới thiệu hình ảnh, các hoạt động đặc thù cũng như thành tựu của nhiều bảo tàng trong và ngoài nước.

Địa chỉ tòa soạn

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 084-24-3756-2192 (máy lẻ 218)

Fax: 084-24-3836-0351

Email: tcbaotangvanhanhoc@gmail.com